Logo BMVI

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

Konkurs na modelowe projekty współpracy na pograniczu polsko-niemieckim

14–15 października 2014 r., Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Sala „Erich-Klausener-Saal” | Invalidenstraße 44 | 10115 Berlin

Szanowni Państwo!

Skuteczna i intensywna współpraca między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec zbliżyła do siebie społeczeństwa obu krajów. Istotny wkład w zbliżenie naszych społeczeństw wnoszą partnerskie projekty współpracy rządów i administracji. Będziemy kontynuować wspólne wysiłki na rzecz dobrych kontaktów między mieszkańcami regionów przygranicznych, eliminować bariery i intensyfikować działania integracyjne. Ważną rolę odgrywa tutaj rozwój przestrzenny.

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, zorganizowany w ramach programu przedsięwzięć modelowych ładu przestrzennego (MORO), pozwolił na zidentyfikowanie wielu obiecujących praktycznych przykładów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego. Spośród 105 propozycji konkursowych wybrano jedenaście projektów służących rozwiązaniu konkretnych problemów przestrzennych i mających wzorcowy charakter dla kształtowania wspólnego pogranicza. Pragniemy wspólnie przedstawić Państwu interesujące rozwiązania zaproponowane w tych projektach, aby w ten sposób zwrócić uwagę na duże znaczenie transgranicznego rozwoju przestrzennego oraz przybliżyć i skonkretyzować związane z nim korzyści.

W ramach polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej zapraszamy Państwa serdecznie na wspólną konferencję „Przestrzeń bez granic”. Chcielibyśmy, aby ta konferencja, odbywająca się 25 lat po upadku żelaznej kurtyny, była dla Państwa okazją do zaprezentowania propozycji w zakresie polityki rozwoju przestrzennego, które umożliwią tworzenie dalszych scenariuszy przyszłej współpracy między Polską i Niemcami. Cieszymy się na Państwa aktywny udział w konferencji i interesujące idee projektów.

 

Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Alexander Dobrindt, członek Bundestagu
Federalny Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

 

do góry ↑

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“ // 14–15 października 2014 r., BMVI Berlin