Logo BMVI

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

Konkurs na modelowe projekty współpracy na pograniczu polsko-niemieckim

14–15 października 2014 r., Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Sala „Erich-Klausener-Saal” | Invalidenstraße 44 | 10115 Berlin

Informacja

Kontekst

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS) prowadziło w latach 2011 - 2013 wspólnie z polskim partnerskim Ministerstwem w ramach programu badawczego „Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO)” konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. W dwóch edycjach konkursu zgłoszonych zostało 105 projektów, z tego 11 zostało wybranych i wyróżnionych przez sekretarzy stanu, pana Bombę ze strony niemieckiej oraz panów Żbika i Niezgodę z polskiej strony.

Cel

Na zaproszenie Federalnego Ministra Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI), Pana Alexandra Dobrindta oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Pani Maria Wasiak jesienią 2014 r. w Federalnym Ministerstwie BMVI odbędzie się konferencja na temat polsko-niemieckiej współpracy w gospodarce przestrzennej. W ramach konferencji wyniki konkursu zostaną podsumowane i przedstawione szerokiej opinii publicznej. Celem jest pokazanie konkretnych, namacalnych korzyści z transgranicznego rozwoju przestrzennego na przykładzie konkretnych projektów. Konferencja podejmie postulaty w stosunku do polityki rozwoju przestrzennego formułowane na poziomie projektów oraz przedstawi scenariusze przyszłej polsko-niemieckiej współpracy w tej dziedzinie.

Główne zagadnienia konferencji to zatem:

  • Gdzie jesteśmy w polsko-niemieckiej niemieckiej współpracy w gospodarce przestrzennej 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej? Z jakich osiągnięć możemy być dumni?
  • Jakie wyzwania mamy wspólnie do pokonania?
  • Jakie mamy instrumenty do dyspozycji, aby poprzez konkretne projekty stawić czoła tym wyzwaniom?
  • Jak będzie wyglądać współpraca na polsko-niemieckim pograniczu w roku 2030?

Konferencja jest skierowana głównie do praktyków, tzn. planistów i podmiotów odpowiedzialnych za zadania w tym zakresie.

Przygotowanie

Mobilizowanie potencjalnych uczestników konferencji partnerzy uczestniczący w przygotowaniu konferencji (BMVI, BBSR, MIR, INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Wyższa Szkoła w Neubrandenburgu Hochschule Neubrandenburg, Uniwersytet Szczeciński) rozpoczną poprzez bezpośrednie zwrócenie się do nich.

Informacja do zainteresowanej specjalistycznej społeczności zostanie przekazana w dwóch krokach: zapowiedź (save-the-date) w połowie lipca oraz zaproszenie w połowie września.

Miejsce

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Sala „Ericha-Klausener-Saal”
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Deutschland

Termin

Konferencja jest planowana na dwa dni:

  • Dzień 1: studenckie warsztaty idei; przyjęcie wieczorne
  • Dzień 2: plenum, warsztaty

Termin: 14-15 października 2014 r.

Uwaga co do terminu rejestracji

Proszę się zarejestrować do dnia 6 października 2014 r. poprzez ten formularz.
Jeżeli, ze względu na duży popyt, udział już nie będzie możliwy, zostaną Państwo poinformowani.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

do góry ↑

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“ // 14–15 października 2014 r., BMVI Berlin