Logo BMVI

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

Konkurs na modelowe projekty współpracy na pograniczu polsko-niemieckim

14–15 października 2014 r., Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Sala „Erich-Klausener-Saal” | Invalidenstraße 44 | 10115 Berlin

Program

Przebieg programu: 14 października 2014 r.
godz.11:00 - 17:00

Studenckie Warsztaty Idei „Wizje 2030“
zorganizowane przez studentów dla studentów pod kierownictwem: dr Barbara Lewczuk, Uniwersytet Szczeciński oraz
Anja Neubauer, Szkoła Wyższa w Neubrandenburgu

godz.18:00 - 20:00

Przyjęcie
Steffen Möller, aktor i artysta kabaretowy

Przemówienia Ministrów
Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Alexander Dobrindt
Federalny Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

(wzgl. sekretarze stanu Paweł Orłowski i Katherina Reiche)

„Wizje 2030“ – podsumowanie Studenckich Warsztatów Idei
zaprezentowane przez prof. dr. Marka Dutkowskiego i
prof. dr. Petera Dehne wspólnie ze studentami

„Obserwacje betweenera“
Steffen Möller

Zwiedzanie wystawy i wspólna kolacja w formie bufetu

 

Wystawa
W ramach wystawy w dniach 14 i 15 pażdziernika w bocznej części sali „Erich-Klausener-Saal” zaprezentują się:

  • projekty laureatów konkursu MORO
  • polsko-niemieckie euroregiony
  • polsko-niemieckie Wspólne Sekretariaty INTERREG A
  • Partnerstwo-Odra
 

Uwaga
Dnia 14 października równolegle do Studenckich Warsztatów Idei odbędzie się polsko-niemieckie forum zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz Federalny Instytut Badawczy Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR), którego celem jest skojarzenie partnerów do współpracy w ramach przyszłych transnarodowych projektów INTERREG.

Miejsce forum: Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17. Juni 112, D-10623 Berlin.

Przebieg programu: 15 października 2014 r. (konferencja)
 

Prowadzenie programu:
dr Marzenna Guz-Vetter
Komisja Europejska – przedstawicielstwo w Niemczech

godz.9.30 kawowy powitalna kawa
godz.10.00 - 12.00

Plenum

Powitanie uczestników
Katherina Reiche, Parlamentarna Sekretarz Stanu przy Federalnym Ministrze Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIR)

 

Referaty nt. transgranicznego polsko-niemieckiego rozwoju przestrzennego:

Kierunki rozwoju i strategie działania gospodarki przestrzennej w Niemczech
dr Veit Steinle, Dyrektor Departamentu Kwestii Zasadniczych w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

Wyzwania związane ze współpracą w zakresie planowania przestrzennego na pograniczu Polski i Niemiec
dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Przedsięwzięcia modelowe jako instrument rozwoju przestrzennego
Harald Herrmann, Dyrektor i profesor Federalnego Instytutu Badawczego Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
Plik PDF do pobrania

Polsko-niemiecki region przygraniczny w kontekście europejskim
Ann-Gritt Neuse, ESPON Coordination Unit
Plik PDF do pobrania

„Wizje 2030“ - Impulsy ze Studenckich Warsztatów Idei
prof. dr Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński oraz
prof. dr Peter Dehne, Szkoła Wyższa w Neubrandenburgu
przy współudziale studentów

Plik PDF do pobrania 1
Plik PDF do pobrania 2
Plik PDF do pobrania 3

godz.12.00 - 13.00

Przerwa obiadowa
Bufet obiadowy, możliwość zwiedzenia wystawy dla wszystkich uczestników

godz.13.00 - 14.30

Cztery równoległe warsztaty
Warsztaty na temat wyzwań, instrumentów i wizji współpracy polsko-niemieckiej w zakresie gospodarki przestrzennej

 

Warsztat 1 „Powiązania transgraniczne“

Moderator/sprawozdawca:
Jens Kurnol, Federalny Instytut Badawczy Budownictwa,
Miast i Przestrzeni (BBSR)

Referat wprowadzający do tematyki:
„Region metropolitalny Szczecina”
Stanisław Dendewicz, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie
Plik PDF do pobrania
Renate Hoff, Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlin- Brandenburgia
Plik PDF do pobrania

Referat wprowadzający do tematyki: „Dwumiasta“
Sören Bollmann, kierownik projektu, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
dr Joanna Pyrgiel, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
Plik PDF do pobrania

 

Warsztat 2 „Dostępność transgraniczna

Moderator/sprawozdawca:
Jürgen Roß, Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB)

Referat wprowadzający do tematyki:
„Integracja taryf i rozkładów jazdy“
Dirk Benofsky, Związek Komunikacyjny Górne Łużyce-Dolny Śląsk (ZVON)
Plik PDF do pobrania
Agnieszka Zakęś, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Plik PDF do pobrania

Referat wprowadzający do tematyki:
„Transgraniczna infrastruktura kolejowa“
Michael Wuth, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozkładu Jazdy, DB Netz AG, Oddział Regionalny Wschód
Plik PDF do pobrania
Bernard Rogoziński, Naczelnik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Rozkładów Jazdy w Warszawie, Ekspozytura Rozkładów Jazdy we Wrocławiu
Plik PDF do pobrania

 

Warsztat 3 „Rozwój turystyki“

Moderator/sprawozdawca:
Aneta Szcześniewicz, Stowarzyszenie Turystyczne Frankfurt nad Odrą

Referat wprowadzający do tematyki:
„Wykorzystanie i tworzenie sieci potencjałów turystycznych“
Antje Popp, Europejski Związek Parków Łużyckich
Plik PDF do pobrania
Ryszard Kowalczuk, Wójt Gminy Brody
Plik PDF do pobrania
Plik PDF do pobrania

Referat wprowadzający do tematyki:
„Wspólna promocja produktów turystycznych“
Ewa Przydrożny, Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
Plik PDF do pobrania
Martin Fennemann, spółka TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Plik PDF do pobrania

 

Warsztat 4 „Wymagania i narzędzia lokalnej współpracy transgranicznej“

Moderator/sprawozdawca:
dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UrzędzieMarszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Referaty wprowadzające „Dobre praktyki i nachodzące wyzwania“
Frank Gotzmann, Dyrektor administracyjny, Urząd Gartz nad Odrą
Plik PDF do pobrania
Silke Steiniger, komórka sztabowa Burmistrza i wspierania gospodarki miasta Forst (Łużyce)
Plik PDF do pobrania

Mariola Kowalska, Pełnomocnik ds Integracji Europejskiej
Olaf Napiórkowski, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Żarach
Joanna Tokarczuk, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Gminy Zgorzelec
Plik PDF do pobrania

godz.14:30 – 15:00 Przerwa kawowa
godz.15:00 – 16.30

Plenum końcowe

Możliwości polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej w perspektywie finansowej 2014-2020:

INTERREG V B
Impulsy z polsko-niemieckiego forum mającego na celu skojarzenie partnerów do współpracy w ramach przyszłych transnarodowych projektów INTERREG
dr. Wilfried Görmar, Federalny Instytut Badawczy Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)

INTERREG V A
Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Plik PDF do pobrania

Krótkie sprawozdania z 4 warsztatów
(po 10 minut)

  • Jens Kurnol, Federalny Instytut Badawczy Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR)
  • Jürgen Roß, Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB)
  • Aneta Szcześniewicz, Stowarzyszenie Turystyczne Frankfurt nad Odrą
  • dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

„Czas na jasne deklaracje“
Podsumowanie i perspektywy na przyszłość z punktu widzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej
dr Katharina Erdmenger, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)
Magdalena Zagrzejewska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)

godz. 16.30

Zakończenie konferencji

 

 

 

do góry ↑

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“ // 14–15 października 2014 r., BMVI Berlin