Logo BMVI

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“

Konkurs na modelowe projekty współpracy na pograniczu polsko-niemieckim

14–15 października 2014 r., Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
Sala „Erich-Klausener-Saal” | Invalidenstraße 44 | 10115 Berlin

Do pobrania: Zapowiedź dla studentów (PDF)

 

Studenckie warsztaty idei „Wizje 2030“

Przedmiotem warsztatów idei jest opracowanie kreatywnych scenariuszy rozwoju pogranicza do roku 2030. Pewne elementy tych pomysłów maja zostać zaprezentowane w atrakcyjnej formie w ramach programu wieczornego w przeddzień konferencji. Szersza prezentacja wyników warsztatów (maks. 30 minut) przewidziana jest w ramach bloku przedpołudniowego konferencji.

Wiodącą rolę w przygotowaniu warsztatów studenckich przejęły Uniwersytet Szczeciński (Katedra Badań Miast i Regionów, prof. dr Marek Dutkowski) oraz Szkoła Wyższa w Neubrandenburgu (Wydział Baurecht/Planungsrecht, prof. dr Peter Dehne). Pierwsze spotkanie obu profesorów odbyło się 2 lipca w Szczecinie.

Za szczególne wyzwanie w organizacji warsztatów wiodący partnerzy uznali zmobilizowanie znaczącej liczby studentów do udziału w przedsięwzięciu. Z tego powodu pierwsze zaproszenie potencjalnych uczestników zostało już wysłane w lipcu przez Szkołe Wyższą w Neubrandenburgu. Studenci będą rekrutowani zarówno z obu wiodących uczelni jak i poprzez bezpośrednie kontakty z innymi szkołami wyższymi.

Dn. 20/21 września w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego zostało zorganizowane weekendowe seminarium dla uczestniczących studentów, w ramach którego uczestnicy mogli się poznać i zdobyć podstawowe informacje nt. przygotowania warsztatów. Ponadto została stworzona aplikacja Moodle z różnymi istotnymi dokumentami, które mogą być wykorzystywane przez studentów jako baza informacji.

Warsztaty

Cztery bloki warsztatowe poświęcone są określeniu potrzebnych działań oraz przedyskutowaniu pomysłów na projekty/przedsięwzięcia służące rozwojowi pogranicza. Oczekuję się od nich również impulsów dla działalności Komitetu Gospodarki Przestrzennej.
Warsztaty skupią się na najważniejszych obszarach polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju przestrzennego, które zostały zidentyfikowane m.in. w ramach konkursu MORO a także znalazły swój wyraz w priorytetach trzech polsko-niemieckich programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
Podczas warsztatów widoczną rolę powinien odgrywać zarówno szczebel krajowy jak i regionalny (landy i województwa).

W ramach warsztatów uwzględnione powinny zostać również doświadczenia i wyniki prac struktur, instrumentów i dokumentów polsko-niemieckiej współpracy w zakresie gospodarki i rozwoju przestrzennego.

Dyskusja w blokach warsztatowych będzie prowadzona w następujących grupach:

 1. Transgraniczne struktury osadnicze
  W tych warsztatach tematem jest transgraniczna reakcja gospodarki przestrzennej na wyzwania w zakresie struktur osadniczych, z głównym naciskiem na transgraniczny obszar metropolitarny Szczecina oraz transgraniczne dwumiasta. Adresatami warsztatów są w pierwszej linii przedstawiciele planowania regionalnego i samorządów.
 2. Transgraniczna dostępność
  Przedmiotem warsztatów jest wkład transgranicznego ukierunkowania połączeń komunikacyjnych na spójność przestrzenną i dostępność polsko-niemieckiego pogranicza, ze szczególnym naciskiem na transport publiczny i innowacyjne rozwiązania, odpowiadające szczególnym potrzebom pogranicza. Wynikające z tego tematy szczegółowe to np.:
  * zintegrowane systemy biletowe
  * zintegrowane rozkłady jazdy
  * skoordynowane ceny za przejazdy.
  Warsztat jest skierowany zwłaszcza do samorządów wszystkich szczebli oraz przedsiębiorstw i instytucji transportu publicznego.
 3. Rozwój turystyki
  Uczestnicy warsztatów będą dyskutować o możliwościach jeszcze lepszego wykorzystania i promowania atrakcyjnego przyrodniczo-geograficznego i kulturowego potencjału polsko-niemieckiego pogranicza poprzez jego efektywniejsze zagospodarowanie. Warsztat skierowany jest w związku z tym do przedstawicieli władz, instytucji i organizacji zajmujących się rozwojem turystyki i rekreacji na polsko-niemieckim pograniczu.
 4. „Wymagania i narzędzia lokalnej współpracy transgranicznej”[temat jeszcze do ustalenia]
  Warsztaty dadzą przedstawicielom szczebla lokalnego / gminnego możliwość reprezentowania swoich potrzeb z zakresu współpracy transgranicznej w rozwoju przestrzennym. Uczestnicy warsztatów wyrażają pomysły, jak instytucje szczebla krajowego mogą się przyczyniać do wspólnego pokonania wyzwań lokalnych (np. zmiany demograficzne).

Warsztaty rozpoczynają dwa 5- do 10-mintowe referaty wprowadzające dwóch „tandemów” z Polski i Niemiec (referat i uzupełnienie) – w idealnej konstelacji z praktyki i badań naukowych - ewentualnie uzupełnione dalszymi krótkimi relacjami z praktyki dotyczącymi pomyślnie realizowanej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej wzgl. rozwoju przestrzennego.

Odnoszą się one do głównych zagadnień konferencji w odniesieniu do tematu danego warsztatu:

 • Jakie wyzwania mamy wspólnie do pokonania?
 • Jakie mamy instrumenty do dyspozycji, aby poprzez konkretne projekty stawić czoła tym wyzwaniom?
 • Jak będzie wyglądać współpraca na polsko-niemieckim pograniczu w roku 2030?

Dyskusja będzie ustrukturyzowana przez tandem moderatorów/ sprawozdawców (na każdy warsztat polski i niemiecki moderator/ sprawozdawca) w oparciu o powyższe główne zagadnienia/ pytania, ewentualnie przy wykorzystaniu tez przewodnich sformułowanych na ich podstawie.

Wyniki dyskusji z wszystkich czterech warsztatów będą dokumentowane, a następnie zostaną w ostatniej części konferencji zaprezentowane i ewent. przedyskutowane na plenum. Mają one służyć również jako przyczynek do działalności Polsko-Niemieckiego Komitetu Gospodarki Przestrzennej.

 

do góry ↑

Polsko-Niemiecka Konferencja „Przestrzeń bez granic“ // 14–15 października 2014 r., BMVI Berlin